वर्गणीदार व्हा: लेख | प्रतिक्रिया

मराठी भाषा – शुद्धलेखन

Tweet शुद्धलेखन म्हणजे भाषेच्या व्याकरणाचे लेखनस्वरूपात अचूक पालन करणे. वि + आ + (कृ(->करण)) = व्याकरण. व्याकरण म्हणजे भाषेचे स्पष्टीकरण...

मराठी भाषा – शुद्धलेखन
प्रकाशन दिनांक: Jan २६, २०१० | प्रेषक: अनिकेत
पृष्ठ: ४ पैकी ४
Powered By Indic IME